International Biathlon GB – Kontiolahti 14.11.2015