Search
Close this search box.
Keski-Suomen Maakuntaviestin säännöt 2016-2020
 
1. Keski-Suomen maakuntaviesti hiihdetään Keski-Suomen maakunnan kuntien välisenä kilpailuna.
 
2. Keski-Suomen maakuntaviestissä kilpaillaan yleisvoitosta sekä viestipisteistä, joita jaetaan kunkin kunnan parhaalle joukkueelle siten, että voittajajoukkue saa niin monta pistettä, kuin on loppuun hiihtäneitä joukkueita, toiseksi sijoittunut saa pisteen vähemmän ja niin edelleen siten, että viimeinen joukkue saa yhden pisteen.
Sarjajako:
1) Kaikki kunnat hiihtävät samassa sarjassa
2) Kunnan kokoluokan (Isot yli 20 000, keskisuuret 10-20 000, pienet alle 10 000) mukaan määritetty sarjat minkä hiihtäjä voi eri osuuksilla hiihtää. Asukasluku on määritetty 1.1.2015 mukaan. Kuntajako on 1.1.2015 mukainen (Väestötiedot 31.12.2014Lähde: Tilastokeskus ). Yhdistynyt kunta kilpailee uuden väkilukunsa mukaisessa sarjassa. Rajakunnat voivat perustaa yhteisjoukkueen, kunhan yhteenlaskettu asukasluku ei ylitä 5000.
 
3. Palkitsemiset
Maakuntaviestissä palkitaan vuosittain kolme parasta joukkuetta. Maakuntaviestin kokonaisvoitosta on kilpailtavana viisi vuotta (2016-2020) Keski-Suomen Liiton lahjoittama Puumetso. Vuonna 2020 Puumetson saa omakseen se kunta, jolla on pisteitä eniten kuluneelta viiden vuoden ajalta. Pisteiden mennessä tasan palkinnon saa omakseen se kunta, joka viimeisellä kerralla on parhaiten sijoittunut näistä kunnista. Vuoden 2020 voittajajoukkue saa kuitenkin pitää metson hallinnassaan seuraavan vuoden. Puumetson saa haltuunsa vuodeksi maakuntaviestin voittanut kunta ja muistoksi vuotuisesta voitosta saa voittajajoukkue pienoismetson. Vuosittain kiertopal-kinnon (mahdollinen lahjoitus) saa haltuunsa sarjansa voittanut kunta ja viiden vuoden kuluttua se kunta, joka viimeisellä kerralla on parhaiten sijoittunut näistä kunnista. Viestissä palkitaan 3 parasta joukkuetta ja kunkin osuuden kolme (3)parasta hiihtäjää. Jokaiselle viestiin osallistuvalle hiihtäjälle annetaan aakuntaviestin osallistumismitali.
Keski-Suomen Maakuntaviestin muistomitalit jaetaan seuraavista suorituskerroista:
Kultainen mitali 25 maakuntaviestihiihtoa
Hopeinen mitali 20 maakuntaviestihiihtoa
Pronssinen mitali 15 maakuntaviestihiihtoa
 
4. Osallistumisoikeus
Kuntajoukkueessa saa hiihtää henkilö, joka on syntynyt kyseisessä kunnassa tai jonka kotipaikka on 01.01. tässä kunnassa.
 
5. Sarjajako, hiihtomatkat, hiihtotavat
Viestissä on 4 tai 5 perinteisen tyylin osuutta ja loput vapaan tyylin osuuksia. Aloitus- ja ankkuriosuus ovat MYL 9 km osuuksia. Järjestäjä voi määrätä muiden osuuksien hiihtojärjestyksen. Toivottavaa on että eri osuuksilla hiihtotyyli vaihtelisi vuosittain. Kokonaismatka voi vaihdella 39-43km välillä ja on järjestäjän päätettävissä.
 
6. Järjestämisoikeus
Keski-Suomen maakuntaviestin järjestämisoikeuden myöntää hakemuksesta Keski-Suomen Hiihto ry:n käsittelyn jälkeen Maakuntaviestineuvosto, johon edustajansa asettavat Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen Hiihto ry, TUL:n Keski-Suomen piiri, Keski-Suomen Liitto, Keski-suomalainen ja Radio Keski-Suomi. Järjestämisoikeutta kunta hakee yhdessä hiihtoseuran (seurojen) kanssa.
 
7. Joukkueen valinta
Urheiluseurat yhdessä kunnan kanssa valitsevat parhaat mahdolliset joukkueet edustamaan kuntaansa. Karsintana voi olla esim. kunnan/seuran järjestämät hiihdot joulukuun lopulla.
8. Kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden tuki
Keski-Suomen Liitto tukee maakuntaviestin järjestämistä vuosittain erikseen päätettävällä tavalla. Järjestävä kunta kustantaa maakuntaviestipalkinnot ja maakuntaviestin osallistumis-mitalit sekä palkinnot osuuksien kolmelle parhaalle hiihtäjälle.
Maakuntaviestin muistomitalit kustantaa Keski-Suomen Liitto.
Järjestävä kunta hoitaa kilpailun suorituspaikat ja huoltotilat kilpailukuntoon ja huolehtii kutsuvieraista.
Kilpailun varsinainen toteuttaminen on järjestävän seuran/seurojen vastuulla. Kokonaiskilpailun kiertopalkinnon, Puumetson on lahjoittanut Keski-Suomen Liitto. Vuotuiset pienoismetsot (5kpl), jotka jäävät pysyvästi voittajajoukkueelle, on lahjoittanut Keski-Suomen Liikunta. Järjestävä kunta/kaupunki hankkii osallistumismitalit, 3 par-
haan joukkueen hiihtäjien palkinnot (3*9kpl )sekä kunkin osuuden 3 parhaalle hiihtäjälle osuuspalkinnot(3*9kpl). Keskisuomalainen tarjoaa ~80% alennuksen maakuntaviestin ennakkomainoksesta ja kirjoittaa mahdollisuuksien mukaan ennakkojutun tapahtumasta. Keski-Suomen kunnat tukevat omien viestijoukkueittensa valmistautumista viestiin, maksavat osallistumismaksut sekä järjestävät kuljetuksen viesti- ja huutosakkijoukkueille. Kunnilla on omat osuusviestinumerot, joissa etupuoli on Keski-Suomen Hiihto ry:n käytössä ja selkäpuoli kunnan käytössä.
Mahdollisen huutosakkikilpailun järjestämisestä vastaa vuosittain maakuntaviestin järjestävä kunta. Keski-Suomen Liitto tukee maakuntaviestiä vuosittain erikseen päätettävällä tavalla.
 
9. Maakuntaviestin tuotto.
Järjestävä seura (seurat) saa pääosin maakuntaviestin järjestämisestä tulevat tuotot oman toimintansa tukemiseen.Keski-Suomen Hiihto ry:llä on oikeus viestin rintanumero- ja lähtö/maalivaate/aitamainoksiin, huoltajaliiviin sekä maakuntaviestiarpajaisten järjestämiseen. Arvan hinnasta saa myyvä seura 50% ja järjestäväseura(t) 50%.Pääsylipputuloista saa Keski-Suomen Hiihto ry 50% ja järjestävä seura (seurat) 50%.Tuloutuksesta tehdään pöytäkirja. Keski-Suomen Hiihto ry toimittaa numeroidut pääsyliput kisajärjestäjälle, johon voi hankkia mainoksen. Keski-Suomen Hiihto ry:lle maakuntaviestijärjestäjä antaa yhden käsiohjelmasivun veloituksetta.
 
10. Säännöt
Keski-Suomen maakuntaviestissä noudatetaan Suomen Hiihtoliiton/Suomen Maastohiihdon kilpailusääntöjä ja maakuntaviestisääntöjä.
Huom! Tuomarineuvosto on päättänyt, että Maakuntaviestissä ei käytetä FIS-sääntöjen kohdan 343.8.1 mukaista sauvojen pituuden mittaa perinteisen tyylin osuuksilla (max sauvan pituus 83% hiihtäjän pituus hiihtokengät jalassa).
Sääntöasioissa tulkinta ja lopullinen päätäntävalta on kilpailun tuomarineuvostolla, johon kuuluvat kilpailun tekninen asiantuntija (TD), kilpailun johtaja, ratamestari ja kaksi osallistuvien kuntien edustajaa (suuret/pienet kunnat), jotka eivät kilpaile. Järjestäjä asettaa tuomarineuvoston sihteerin.
Teknisen asiantuntijan nimeää Keski-Suomen Hiihto ry:n esityksestä Maakuntaviestineuvosto. Maakuntaviestin järjestämisoikeuden myöntää Maakuntaviestineuvosto Keski-Suomen Hiihto ry:n esityksestä. Kunta ja seura (seurat) hakevat yhdessä viestin järjestämisoikeutta Keski-Suomen Hiihto ry:n ilmoittamalla tavalla noin 2,5 vuotta ennen viestiä.
Näitä sääntöjä noudatetaan vuosina 2016-2020 järjestettävissä Keski-Suomen maakuntaviesteissä. Säännöt julkaistaan vuosittain Keski-Suomen hiihtokalenterissa.
Sääntöjä voidaan vuosittain syysparlamentin ja maakuntaviestineuvoston päätöksellä tarkistaa.
 
Säännöt (pdf)